Online casino – så fungerar återbetalningsprocent

Om man spelar på online casino så kommer man förr eller senare i kontakt med begreppet återbetalningsprocent. Ett annat ord för återbetalningsprocent är utbetalningsprocent. Om man spelar på ett engelskt online casino så kan det istället heta pay out percentage.

Vad är återbetalningsprocent på ett online casino?

Återbetalningsprocent är helt enkelt den procentsats som ett casino betalar tillbaka till spelarna av de totala insatser som de får in. Om ett online casino skriver att deras återbetalningsprocent är 98 procent, så innebär det att för varje hundralapp som casinot får in i insatser från spelarna så går 98 kronor tillbaka till spelarna i form av vinster. Det innebär också att detta online casino endast behåller 2 kronor för varje satsad hundralapp och dessa pengar ska då täcka både casinots kostnader och casinots egna vinster. På http://onlinecasinobonus24.se kan du läsa mer om olika kasinons återbetalningsprocent och aktuella erbjudanden.

VIP online casino

Hur hög är återbetalningsprocenten på ett online casino?

Hur hög återbetalningsprocenten är varierar kraftigt från casino till casino. Dock bör man tänka på att återbetalningsprocenten på online casino är betydligt högre än den återbetalningsprocent som landbaserade casinon har. Det som gör att det kan skilja sig åt när det gäller återbetalningsprocent hos online casino är bland annat vilka spel casinot erbjuder och vilken eller vilka mjukvaruleverantörer som online casino använder sig av. På casinot kan återbetalningsprocenten variera med allt ifrån 85 till 98 procent. Ju högre återbetalningsprocent ett online casino har, desto bättre för spelarna eftersom det ger möjlighet till både fler och större vinster. Man brukar räkna med att 96 procent och uppåt är en bra återbetalningsprocent.

Vem bestämmer återbetalningsprocenten hos ett online casino?

Oftast får ett online casino själv bestämma hus hög återbetalningsprocent man vill ha. Då utgår man från hur stora omkostnader man har och hur stor vinst man önskar. Men ett online casino måste också utgå från spelarna, idag finns det så många online casino på marknaden och de konkurrerar starkt om spelarna. En hög återbetalningsprocent kan locka till sig fler spelare och därför vara gynnsamt i längden för ett online casino. Vissa online casino som är anslutet till vissa nätverk eller till specifika mjukvaruleverantörer har som krav på sig att att man måste hålla en viss nivå när det gäller återbetalningsprocent.

Genomsnittlig återbetalningsprocent

Det man bör tänka på när man tittar på återbetalningsprocenten på ett casino är att den återbetalningsprocent som anges oftast är den genomsnittliga återbetalningsprocenten. Det kan skilja sig ganska mycket åt när det gäller enskilda spel. Generellt sett brukar slots ha de högsta återbetalningsprocenten på ett online casino. Det går aldrig att förutsäga hur hög återbetalningsprocenten kommer att vara under en viss dag eller en viss spelomgång. Alla spel bygger på en slumptalsgenerator och därför är det bara en genomsnittlig återbetalningsprocent som kan användas för att verkligen mäta hur det ser ut hos ett online casino när det gäller utbetalningarna. Det finns oberoende tredje partsorganisationer som granskar återbetalningsprocent. Dit hör exempelvis eCOGRA, Pricewaterhouse Coopers och Online Players Association. Alla online casino som är seriösa är noga med att ange sin återbetalningsprocent och visa upp certifikat som är utfärdade av tredje parter. Vill man känna sig trygg när man spelar på online casino bör man därför välja ett sådant online casino i första hand.